KjøpsvilkårGenerelt

Samtlige priser inkluderer på salgstidspunktet merverdiavgift, for tiden 25 %. Frakt kommer i tillegg på alle priser hvis ikke annet er oppgitt. For å gjennomføre et kjøp på ani-jewels.no kreves det at du er over 18 år. Er du under 18 år, kreves samtykke fra foreldre eller foresatte. Ved å bestille på ani-jewels.no godtar du vilkårene som angis nedenfor, og bekrefter at de opplysningene du gir om deg selv, er korrekte.

Med benevnelsene vi, våre, vårt og oss nedenfor menes Ani Who AB.

Selskapsinformasjon:
Ani Who AB
David Bagares gata 3
111 38 Stockholm
info@ani-jewels.com
Organisasjonsnummer: 559338-2558


Annet EU-land

De som bor i et annet EU-land enn Sverige, kan registrere klager på nett via EU-kommisjonens nettbaserte klageportal, se http://ec.europa.eu/consumers/odr. Ved eventuell tvist følger vi beslutningen fra ARN eller tilsvarende tvisteløsningsorgan. Tvist som gjelder tolkningen eller anvendelsen av disse generelle vilkårene, skal tolkes i samsvar med svensk lov og rett.


Ansvarsbegrensning

Vi tar ikke ansvar for indirekte skader som kan oppstå på grunn av produktene. Vi aksepterer ikke ansvar for forsinkelser/feil som følge av omstendigheter utenfor selskapets kontroll (force majeure). Slike omstendigheter kan for eksempel være arbeidskonflikt, brann, krig, myndigheters vedtak eller uteblitt leveranse fra leverandør. Videre tas ikke ansvar for eventuelle forandringer på produkter/produktegenskaper som er blitt endret av den aktuelle leverandøren, og andre faktorer utenfor vår kontroll.


Bestilling

Når du har fullført en bestilling, sendes en ordrebekreftelse til e-postadressen din. I bekreftelsen finner du alle opplysninger om dine produkter, pris, faktura- og leveringsadresse. Kontakt vår kundeservice umiddelbart dersom det er feil i ordrebekreftelsen.

Betaling

Vår partner for betaling er Klarna og som kunde får du fleksible måter å betale på; direkte betaling, kjøp nå og betal senere samt finansiering. For å se fullstendige vilkår, les mer her.


Ikke avhentede pakker

Du må oppgi gyldig og korrekt leveringsinformasjon. Hvis Ani Who AB får i retur en pakke som ble sendt til feil adresse eller ikke ble hentet ut, er det opp til deg å betale ny frakt. Bestillinger som ikke hentes ut, belastes med en avgift på NOK 250.


Kampanjer

Eventuelle rabattkoder kan ikke kombineres med øvrige kampanjer eller tilbud, med mindre noe annet er angitt.


Levering

Våre normale leveringstider er 7 - 10 dager, avhengig av valgt fraktalternativ. Bestillinger som kommer inn i helger, sendes tidligst påfølgende mandag. Dersom det skulle oppstå forsinkelser med leveransen (uten at vi har varslet deg om lengre leveringstid), ber vi deg kontakte vår kundeservice.


Personvernpolicy for Ani Who AB / Innledning og oppsummering

Ditt personvern er viktig for Ani Who AB. I disse retningslinjene finner du informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine og hvilke rettigheter du har. Personopplysninger er all informasjon som kan brukes til å identifisere deg, for eksempel navn og kontaktinformasjon.

Kort forklart behandler vi opplysningene dine for følgende formål:

 • For å kunne behandle bestillingen din og levere plakaten eller rammen. 
 • For å kunne gi deg tilbud og inspirasjon, både i form av nyhetsbrev, tekstmeldinger og målrettet markedsføring i sosiale medier, andre nettbaserte medier og analogt.
 • For å kommunisere med deg og besvare spørsmålene dine. 
 • I forbindelse med produktvurderinger og anmeldelser. 
 • For å opprette og vedlikeholde en kundekonto (inkludert funksjoner som favoritter).
 • For å overholde gjeldende lovverk (forbruker- og regnskapslov).

Personvernloven gir deg flere rettigheter. Du har for eksempel rett til å motsette deg markedsføring. Du kan også lese om hvordan du kan påvirke behandlingen av personopplysningene dine – hvilke rettigheter du har.

Vil du ha mer informasjon? Du finner detaljerte forklaringer nedenfor. Nedenfor kan du lese mer om hvordan, hvorfor og hvor lenge vi behandler personopplysningene dine.

Hvem er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine?

Ani Who AB, registrert i Sverige med organisasjonsnummer 559338-2558, er behandlingsansvarlig. De som leverer betalingsløsninger til oss behandler også personopplysninger som samles inn via nettstedet vårt når du gjennom fører et kjøp, og de er behandlingsansvarlig for sin egen behandling.

Hvis du har spørsmål i forbindelse med vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss på  info@ani-jewels.com. Postadressen vår er David Bagares gata 3, 111 38 Stockholm.


Fra hvem eller hvor samler vi inn personopplysningene dine?

Vi behandler personopplysninger som du har valgt å utlevere til oss. 


Hvem kan få tilgang til personopplysningene dine?

Personopplysningene dine blir primært behandlet av oss hos Ani Who AB. Vi vil aldri selge personopplysningene dine. I enkelte tilfeller deler vi personopplysningene dine for å kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg på en god og effektiv måte: 

 • De som leverer betalingstjenester til oss, får tilgang til personopplysningene dine for å sikre at du betaler oss.
 • Vi deler personopplysningene dine med transportør for å kunne levere varene til hjemmeadressen din eller til postkontoret ditt, samt for å behandle returer.
 • For å kunne publisere anmeldelsene dine på nettstedet vårt deler vi personopplysningene med de som leverer den tekniske løsningen for dette.
 • For å kunne vise deg relevante produkter, og for å gjøre nettstedet vårt så relevant som mulig, deler vi personopplysningene dine med de som leverer slike markedsføringstjenester til oss. For eksempel Facebook och Google.
 • Vi deler personopplysningene dine med IT-leverandører som behandler personopplysningene på vegne av oss som databehandlere for å hjelpe oss med IT-tjenester. 


Vi bruker Klarna som leverandøren av kassen vår. Dette innebærer at vi kan overføre dine personopplysninger i form av kontakt- og ordredetaljer til Klarna når siden med kassen er lastet opp, for at Klarna skal håndtere ditt kjøp. Dine overførte personopplysninger blir behandlet i tråd med
Klarnas egen personvernerklæring

Ta gjerne kontakt hvis du ønsker mer detaljert informasjon om hvem vi deler personopplysningene dine med. 

Overfører vi personopplysningene dine utenfor EU/EØS?

Ani Who AB behandler vanligvis personopplysningene innenfor EU/EØS, men i noen få tilfeller bruker vi leverandører fra utenfor EU/EØS. Når vi overfører personopplysningene dine utenfor EU/EØS, vil vi sørge for tilstrekkelig sikkerhet. Ani Who AB kan overføre personopplysningene dine til USA til de som leverer en tjeneste for utsendelse av nyhetsbrev, samt til de som leverer tjenester for markedsføring av relevante produkter og for å gjøre nettstedet vårt så relevant som mulig. Hvis du har spørsmål om hvordan vi deler personopplysningene dine, eller hvis du ønsker informasjon om egnet sikkerhetstiltakene vi har iverksatt, kan du kontakte oss.

Hvordan kan du påvirke vår behandling av personopplysningene dine?

Ifølge personvernerklæringen har du flere rettigheter som du kan bruke for å påvirke vår behandling av personopplysningene dine. Les mer nedenfor. 

Rett til å trekke tilbake samtykke og til å motsette seg behandling

Du har rett til å helt eller delvis trekke tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysningene dine. Når du trekker tilbake samtykket, vil det gjelde umiddelbart. Du har rett til å motsette deg behandling av personopplysninger. Du har alltid rett til å motsette deg markedsføring fra oss, for eksempel i form av nyhetsbrev. I enkelte tilfeller har du ikke rett til å motsette deg (for eksempel fordi vi må lagre personopplysningene dine). Du har rett til å motsette deg når behandlingen er basert på interesseavveining. Du kan lese mer om dette nedenfor. Hvis vi har overbevisende berettiget interesse for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser og grunnleggende rettigheter, eller hvis behandlingen gjøres for å kunne avgjøre, utføre eller forsvare rettslige krav, har du aldri rett til å motsette deg behandlingen.


Innsynsrett

Du har rett til å få bekreftet om vi behandler personopplysninger om deg. Du kan få innsyn i personopplysningene og be om en kopi av de personopplysningene vi behandler om deg.


Rett til korrigering

Du har rett til å be om korrigering av uriktige personopplysninger om deg, samt å be oss om å komplettere ufullstendige personopplysninger.


Rett til sletting («retten til å bli glemt») og begrensning av behandling

I enkelte tilfeller har du rett til å be oss om å slette personopplysningene dine. Dette gjelder for eksempel når personopplysningene ikke lenger er nødvendige for det formålet de ble samlet inn eller behandlet for, eller hvis du trekker tilbake ditt samtykke til behandlingen. I tillegg må det ikke finnes noe annet rettslig grunnlag for videre behandling. Du har også rett til å be Ani Who AB om å begrense sin behandling av personopplysningene dine. Dette gjelder for eksempel når du bestrider personopplysningenes nøyaktighet, eller hvis behandlingen er ulovlig og du ikke ønsker sletting av personopplysningene, men heller ber om begrenset behandling.


Rett til å klage til tilsynsmyndighet

Du har alltid rett til å klage til en tilsynsmyndighet. Det kan du gjøre i det EU-/EØS-landet du bor eller arbeider, eller i det landet det har blitt gjennomført brudd på personvernlovgivningen. I Norge er Datatilsynet tilsynsmyndighet. Denne retten er uten forbehold for andre administrative eller rettslige tiltak.


Rett til dataportabilitet

Du har rett til å be oss om å overføre deler av personopplysningene dine til et annet firma (dataportabilitet). Denne retten gjelder for personopplysninger som du har utlevert til oss i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format hvis:

 • Behandlingen er basert på samtykke eller en kontrakt;
 • og behandlingen gjøres automatisk.

Når du benytter deg av din rett til dataportabilitet, har du rett til å få personopplysningene overført direkte fra Ani Who AB til en annen behandlingsansvarlig der det et teknisk mulig.

Hvordan og hvorfor behandler vi personopplysningene dine?

Målet vårt er å være så åpne som mulig når det kommer til hvordan og hvorfor vi behandler personopplysningene dine. I tabellen kan du finner mer informasjon om hvorfor vi behandler personopplysningene dine (formålet med behandlingen), hvilke personopplysninger vi behandler, rettslig grunnlag for behandlingen, samt hvor lenge vi behandler personopplysningene dine for hvert formål.


Behandling før du gjennomfører et kjøp

Vi må behandle personopplysningene dine for å kunne kommunisere med deg. Hvis du ikke utleverer personopplysninger for dette, kan vi ikke levere tjenesten eller svare på spørsmålene dine.

 

For hvilke formål behandler vi personopplysningene dine?

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Hva er vårt rettslige grunnlag for behandling av personopplysningene?

Hvor lenge behandler vi personopplysninger for det konkrete formålet?

For å lagre forlatt handlekurv og for å minne deg på produktene du har lagt i handlekurven hvis du har påbegynt et kjøp ved å skrive inn e-postadressen din.

Informasjon om handlekurven din og e-postadressen som du utleverte da du påbegynte kjøpet.

Vår berettigede interesse i å gjøre det så enkelt som mulig for deg å kjøpe produktet du har vist interesse for ved å legge det i handlekurven.

Fra du legger produktet i handlekurven og til du gjennomfører et kjøp, men ikke mer enn fem dager.

For å kunne kommunisere med deg.

E-postadressen din.

Vi behandler også all informasjon som du utleverer når du gir oss tilbakemeldinger.

Behandlingen er nødvendig for å kunne oppfylle våre forpliktelser i kontrakten med deg.

I ett (1) år.

For å svare på spørsmål som du stiller.

Navnet ditt, kontaktinformasjon, bilder som du har sendt til oss og annen informasjon du har utlevert.

Behandlingen er nødvendig for å kunne oppfylle vår kontrakt med deg.

I tre (3) år, eller så lenge lovverket krever detBehandlingen er nødvendig for å kunne gjennomføre kjøpet, for at vi skal kunne oppfylle vår del av avtalen, og lignende
Vi må behandle personopplysningene dine for å gjennomføre kjøpet ditt, for eksempel for å kunne levere produktet. Vi må også behandle personopplysningene dine for å overholde lovpålagte eller andre krav, for eksempel regnskapslovens krav om lagring av opplysninger og forbrukerkjøpsloven. Hvis du ikke utleverer personopplysninger for dette, kan vi ikke gjennomføre kjøpet. De som leverer betalingsløsninger behandler også personopplysninger for å kunne gjennomføre betalingen av bestillingen. De som leverer betalingsløsninger til oss, er selv ansvarlige for slik behandling. De som leverer betalingstjenester, lar deg velge en enklere måte å gjennomføre kjøpet på ved å automatisk fylle ut personopplysninger eller ved å velge at enheten skal huskes.

For hvilke formål behandler vi personopplysningene dine?

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Hva er vårt rettslige grunnlag for behandling av personopplysningene?

Hvor lenge behandler vi personopplysninger for det konkrete formålet?

For å administrere kjøpet ditt, for eksempel for å vite hvem vi inngår en avtale med, for å bekrefte kjøpet, for å levere kjøpet og for å kommunisere med deg vedrørende leveringen.

Navnet ditt, kontaktinformasjon, for eksempel e-postadresse og leveringsadresse, annen informasjon og valgt betalingsmåte og IP-adresse.

Behandlingen er nødvendig for å kunne oppfylle vår kontrakt med deg.

Tolv (12) måneder fra bestillingen.

Hvis du ønsker å bruke dine rettigheter til å trekke tilbake samtykke eller endre produkt, og for at vi skal kunne overholde forbrukerkjøpsloven.

Navnet ditt, telefonnummer, e-postadresse, postadresse og informasjon om kjøpet, for eksempel betalingsmåte.

Vi lagrer også informasjonen som du delte da du benyttet deg av din rett til å trekke tilbake samtykke eller når du byttet produktet.

Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg, for at vi skal oppfylle våre retningslinjer for returer og for at vi skal kunne følge relevante forbrukerkjøpslover. 

Fra du gjennomfører kjøpet og deretter i tolv (12) måneder i samsvar med forbrukerkjøpslovgivningen. Hvis du velger å benytte deg av en av rettighetene dine, behandler vi personopplysningene dine til vi har tatt en avgjørelse om tilbaketrekning eller endring av produkt, samt gjennomført eventuell tilbakebetaling eller sendt deg det nye produktet.

For å håndtere klager eller rettslige tvister.

Navn, kontaktinformasjon, informasjon som du har utlevert og som er relevant i forbindelse med klagen eller tvisten.

Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne overholde relevante forbrukerkjøpslover og vår berettigede interesse for å behandle klager eller forsvare oss mot rettslige krav.

Fra vi får kjennskap til klagen eller den rettslige tvisten og så lenge den pågår. Hvis vi avslår kravet ditt, lagrer vi alltid informasjonen i tolv (12) måneder i tilfelle du velger å be relevant instans om å gå gjennom den rettslige tvisten igjen.

For å overholde rettslige forpliktelser, for eksempel regnskapsloven og lovgivning for forebygging av hvitvasking av penger.

Informasjon på fakturaen, for eksempel kjøpshistorikk, navn og kontaktinformasjon.

Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne overholde relevant lovgivning.

Fra du gjennomfører kjøpet og i syv (7) til åtte (8) år i samsvar med svensk regnskapslov, og i fem eller ti år basert på lovgivningen for forebygging av hvitvasking av penger.

Hvis en venn har henvist deg til oss, behandler vi personopplysningene dine for å kunne betale de som leverer en løsning for slik henvisning.

En emneknagg (tekst-ID) av e-postadressen din.

Vår berettigede interesse er å sikre at vi kun betaler leverandøren vår for kjøpene fra nye kunder som de har henvist til oss.

Vi lagrer aldri e-postadressen for dette formålet.Behandling i forbindelse med anmeldelser

For hvilke formål behandler vi personopplysningene dine?

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Hva er vårt rettslige grunnlag for behandling av personopplysningene?

Hva er vårt rettslige grunnlag for behandling av personopplysningene?

For å sende deg e-poster hvor vi ber deg om anmeldelser etter kjøpet.

Navn, e-postadresse og informasjon om bestillingen, for eksempel hvilke produkter du kjøpte.

Vår berettigede interesse er å kontakte deg for å be deg om å vurdere eller anmelde kundeopplevelsen din slik at vi kan forbedre opplevelsen for både deg og andre kunder.

Til vi har sendt henvendelsen til deg.Behandling for å administrere kundekontoen din
For å administrere kundekontoen din behandler vi personopplysningene for å kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Hvis du ikke utleverer personopplysninger for dette, vil vi ikke kunne tilby deg en kundekonto.

 

For hvilke formål behandler vi personopplysningene dine?

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Hva er vårt rettslige grunnlag for behandling av personopplysningene?

Hvor lenge behandler vi personopplysninger for det konkrete formålet?

For å administrere kundekontoen du har opprettet. Dette inkluderer å sende deg oppdatert informasjon om kontoen og personvernerklæringen vår. Det inkluderer også behandling for å iverksette sikkerhetstiltak for kontoen din.

Navn, personnummer, e-postadresse, mobiltelefonnummer, informasjonskapsler og IP-adresse, brukernavn og postadressen som du ønsker produktene levert til.

Behandling er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser om å tilby en konto til deg når du har valgt å ha en konto hos oss. Behandling for å sende deg oppdateringer om personvernerklæringen vår er nødvendig i samsvar med personvernlovgivningen og forskriftene. 

Vi lagrer personopplysningene dine fra kjøpet er gjennomført og i to (2) år etter siste pålogging eller til du ber oss om å slette kontoen din.Behandling for å gi deg informasjon om nyheter, inspirasjon og relevante tilbud

For hvilke formål behandler vi personopplysningene dine?

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Hva er vårt rettslige grunnlag for behandling av personopplysningene?

Hvor lenge behandler vi personopplysninger for det konkrete formålet?

For å sende deg nyhetsbrev og relevante tilbud når du ber om det, samt for å sende deg markedsføring når du har gjennomført et kjøp.

E-postadressen og kjøpshistorikken din.

Når du velger å abonnere på nyhetsbrevet vårt, behandler vi personopplysningene basert på ditt samtykke.

Når du har gjennomført et kjøp, behandler vi personopplysningene dine basert på vår berettigede interesse for å sende deg relevant direkte markedsføring. Dette gjør vi bare hvis du har gjennomført et kjøp hos oss og ikke har gitt beskjed om at du ikke ønsker markedsføring fra oss.

Hvis du har valgt å motta nyhetsbrev og relevante tilbud, sender vi dem til deg frem til du melder deg av nyhetsbrevet.

Hvis vi sender deg nyhetsbrev basert på berettiget interesse, sender vi slik markedsføring i to (2) år, med mindre du velger å ikke motta markedsføring fra oss tidligere.

For å kunne gjennomføre målrettet markedsføring i sosiale medier og på tredjeparts nettsteder.

E-postadressen, informasjonskapsler og IP-adresse.

Vår berettigede interesse er å bruke personopplysningene dine til direkte markedsføring og å gjøre markedsføringen relevant for deg.

Dette gjør vi bare hvis du har gjennomført et kjøp hos oss og ikke har gitt beskjed om at du ikke ønsker markedsføring fra oss.

Personopplysningene dine behandles når du har gjennomført kjøpet og i to (2) år, med mindre du velger å ikke motta markedsføring fra oss tidligere.

For å publisere en anmeldelse som du har valgt å skrive for å dele informasjon om kundeopplevelsen med de som besøker nettstedet vårt, og for å markedsføre merkevaren vår til potensielle kunder.

Navnet ditt og informasjonen du oppga i anmeldelsen.

Vår berettigede interesse er å publisere anmeldelsen du har skrevet og delt på en plattform for anmeldelser.

Til du fjerner anmeldelsen fra plattformen for anmeldelser.

For å markedsføre produktene på nettstedet vårt kan vi publisere bildene/filmene av produktet som du har delt på sosiale medier

Bildet/filmen som du har delt i sosiale medier, brukernavnet ditt og teksten du har skrevet. Alt dette kan inneholde personopplysninger om deg.

Vår berettigede interesse er å publisere bildet som du har merket med #aniwho, #anijewels

Til du gir oss beskjed om at du ikke lenger ønsker at bildet/filmen skal vises på nettstedet vårt.

HVORDAN VURDERER VI INTERESSEAVVEININGEN NÅR DET RETTSLIGE GRUNNLAGET FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGENE DINE ER VÅR BERETTIGEDE INTERESSE?

For enkelte formål vil Ani behandle personopplysningene dine basert på vår berettigede interesse som rettslig grunnlag for behandlingen. Ved vurdering av det rettslige grunnlaget vil vi teste interesseavveiningen som vi har brukt for å beslutte at vår berettigede interesse for behandlingen er viktigere enn dine interesser og grunnleggende rettigheter til å unngå behandling av personopplysningene dine. Du finner vår berettigede interesse i tabellene over. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan vi har gjennomført denne testen, kan du kontakte oss. Du finner kontaktinformasjonen vår øverst i denne personvernerklæringen. 

Denna integritetspolicy uppdaterades av Ani Who AB den 8 oktober 2021.

 

Priser

Alle priser på hjemmesiden angis i NOK og er inkludert mva. (hvis ikke annet er angitt eller valgt av brukeren). Vi reserverer oss for prisendringer som skyldes feilaktige opplysninger, og forbeholder oss retten til å justere prisen.


Produktinformasjon

Vi reserverer oss for eventuelle trykkfeil på dette nettstedet og at produkter kan være utsolgt. Vi garanterer ikke at bildene gjengir produktenes eksakte utseende, idet en viss fargeforskjell kan forekomme, avhengig av bildeskjerm, fotokvalitet og oppløsning. Vi forsøker alltid etter beste evne å vise produktene så korrekt som mulig.


Skader

Hvis kartongen er skadet eller har vært åpnet når den leveres, må du kontakte utleveringsstedet med det samme du henter pakken. De har ferdige blanketter for rapportering av skader.


Tvist

Dersom en tvist ikke kan løses i samråd med vår kundeservice, kan du som kunde henvende deg til Allmänna Reklamationsnämnden. Allmänna Reklamationsnämnden har telefonnummer +46 8-508 860 00.


Utenfor EU


Utenfor EU er det opp til deg å betale eventuell importmoms og toll.


Uteblitt ordrebekreftelse

På grunn av teknisk feil eller andre omstendigheter utenfor Ani kontroll kan ordrebekreftelsen din bli forsinket eller utebli helt. Kontakt vår kundeservice hvis det går mer enn 30 minutter før du mottar ordrebekreftelsen.

Endring av vilkår

Vi forbeholder oss retten til når som helst å foreta endringer i vilkårene. Endringer i vilkårene vil bli publisert på nettstedet. De endrede vilkårene anses som akseptert i tilknytning til bestilling eller besøk på nettstedet.

Reklamasjon

Reklamasjon må gjøres via vårt kontaktskjema. Reklamasjon på defekt produkt må skje innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget, og minst innen 1 år fra kjøpstidspunktet. Vær oppmerksom på at det defekte produktet og emballasjen må beholdes til saken er løst. Hvis varen ikke finnes på lager eller har utgått, kontakter vi deg før saken blir behandlet videre. Vi behandler normalt reklamasjonssaker i løpet av 3–14 arbeidsdager. Ved godkjent reklamasjon på kjøp, refunderer vi summen for bestillingen innen 30 dager.


Unntak fra angreretten

Produktet må være ubrutt og ubrukt, men ifølge loven har du rett til å kontrollere dets egenskaper og funksjoner. Når du benytter deg av angreretten, har vi rett til å trekke fra verdireduksjonen i de tilfellene der varen er blitt håndtert i større grad enn nødvendig. Verdireduksjon vurderes fra tilfelle til tilfelle. Åpnede og/eller brukte sminkeprodukter tas ikke imot, av hygieniske og helsemessige årsaker. Ved godkjent heving av kjøp, refunderer vi summen for bestillingen innen 21 dager.


Angrerett

Ved kjøp av sminkeprodukter på ani-jewels.com har du som kunde 30 dagers angrerett som gjelder fra det tidspunktet du mottok en vare som du har bestilt. Du er ansvarlig for å kontrollere at leveransen og produktene er uskadde idet du mottar pakken.

Du har 30 dagers åpent kjøp fra det tidspunktet du mottok pakken, forutsatt at produktet returneres ubrukt i uskadd originalemballasje. I de tilfeller der varen er forseglet, skal forseglingen være ubrutt. Du kan da velge om du vil bytte til et annet produkt eller få pengene tilbake. Kontakt vår kundeservice før du sender returen, hvis du ønsker å foreta et bytte. Ved retur eller bytte betaler du selv returkostnaden. Merk returen tydelig med Ani Who AB og ordrenummeret, og send pakken til:

Bonver Logistics
Att: Ani Who AB
Gåshaga brygga 1
181 85 Lidingö
Sweden

Behandlingen av returen tar ca. 1–3 uker. Ta vare på kvitteringen for returen og send pakken sporbart slik at vi kan refundere deg for returen også dersom den forsvinner underveis.

Mine sider

Glemt passord?

Du har ikke lagt noen varer i handlekurven. Fortsett å handle

Skriv inn din email

Vår laveste pris 1-30 dager før prisavslag:

MERK. Prisen er den laveste prisen som er brukt for produktet 1-30 dager før gjeldende prisavslag ble utført. Unntaket er dersom det er foretatt gradvise reduksjoner, så vis laveste pris 1-30 dager før første prisreduksjon.